O mnie

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego wpisanym na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/10/14.

Read More

Oferta

Zapraszam Państwa do skorzystania z moich usług tłumaczeniowych.

Read More

Kontakt

Zapraszam do skontaktowania się w celu złożenia zamówienia lub uzyskania dodatkowych informacji. Pracuję od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00.

Read More

Znajomość języka angielskiego uważana jest dziś za jedną z podstawowych umiejętności zarówno na rynku pracy, jak i w życiu codziennym. Zdarza się jednak, że nawet osoby, które sprawnie posługują się nim w mowie i piśmie mogą natrafić na przeszkody. Dokumenty urzędowe, naukowe czy treści aktów prawnych charakteryzują się fachowym słownictwem i zwrotami, które bez odpowiedniej wiedzy mogą wydawać się niezrozumiałe lub zostać mylnie zinterpretowane. W takich przypadkach najlepiej o pomoc zwrócić się do tłumacza przysięgłego.

Profesjonalne tłumaczenia angielsko-polskie i polsko-angielskieTłumaczenie tekstów specjalistycznych wymaga nie tylko wieloletniego doświadczenia, ale również ciągłego doskonalenia umiejętności i poszerzania horyzontów. Do mojej kancelarii w Sulnówku można zwrócić się w przypadku treści prawniczych, ekonomicznych, naukowych oraz biznesowych. Zajmuję się również przekładem na język angielski CV, listów motywacyjnych oraz korespondencji prywatnej, oczywiście z zachowaniem pełnej poufności.

Lata praktyki i wiedza gwarancją poprawnie wykonanego tłumaczeniaUprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego nabywa osoba, która m.in. ukończyła studia magisterskie i zdała egzamin państwowy, w czasie którego sprawdzane są różne kompetencje, w tym znajomość frazeologii oraz umiejętność interpretowania kontekstu wypowiedzi. Tak wysokie wymagania stawiane kandydatom pozwalają upewnić się co do jakości późniejszych przekładów.