Jak zamówić tłumaczenie?

Tłumaczenie można zamówić telefonicznie (pod numerem: +48 500 367 395), za pośrednictwem poczty elektronicznej (anna.kleina@arslinguistica.pl) lub komunikatora Skype (anna.m.kleina).

Jakie rodzaje dokumentów można zlecić do przetłumaczenia?

Można zlecić tłumaczenie skanu dokumentu oraz plików w formatach: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Open Office, PDF, RTF, XML i XLIFF. W przypadku tłumaczenia poświadczonego (potocznie przysięgłego) należy dostarczyć oryginał lub skan dokumentu, jeżeli klient nie posiada oryginału.

Kiedy tłumaczenie będzie gotowe?

Termin dostarczenia przetłumaczonego tekstu każdorazowo ustalam z klientem, w zależności od terminu podanego przez klienta, liczby stron oraz typu dokumentu (ogólny czy specjalistyczny).

W jaki sposób mogę odebrać tłumaczenie?

Gotowe tłumaczenie poświadczone wysyłam pocztą lub kurierem, tłumaczenie niepoświadczone pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, zgodnie z życzeniem klienta.

Czy dowiem się ile zapłacę przed zleceniem tłumaczenia?

Tak, przed zleceniem tekstu do tłumaczenia otrzymasz bezpłatną wycenę przygotowaną na podstawie liczby znaków tekstu do przetłumaczenia ze spacjami i cennika.

Jak mogę zapłacić za tłumaczenie?

Po uzgodnieniu warunków i terminu realizacji zlecenia, otrzymasz fakturę z danymi do przelewu. Przyjmuję płatności w formie przelewu bankowego.

Wszelkie powierzone dokumenty traktowane są jako poufne.