Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego wpisanym na listę prowadzoną przez ministra sprawiedliwości pod numerem TP/10/14.

Ukończyłam filologię angielską w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, w którym uzyskałam tytuł licencjata w zakresie językoznawstwa i metodyki nauczania języka angielskiego. Jestem również absolwentką studiów magisterskich uzupełniających Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku filologia angielska w zakresie przekładoznawstwa. Praktyczna nauka języka angielskiego połączona z teorią przekładu zapewniły mi solidne umiejętności komunikacji oraz wzbogaciły moją wiedzę na temat procesu tłumaczenia.

Niezbędną praktykę zdobyłam natomiast podczas studiów w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych w Poznaniu. Zajęcia z prawa, ekonomii oraz języka polskiego wraz z licznymi tłumaczeniami i korektami tekstów z języka angielskiego i na język angielski z różnych dziedzin gwarantują Państwu rzetelne tłumaczenia wykonane zgodnie z przyjętymi zasadami przekładu.

Staram się w dalszym ciągu doskonalić umiejętności językowe i tłumaczeniowe oraz wzbogacać wiedzę uczestnicząc w licznych kursach, spotkaniach branżowych oraz konferencjach.

Wykonuję tłumaczenia poświadczone (potocznie przysięgłe) na zlecenie sądów, prokuratur, Policji, organów administracji państwowej oraz poświadczone i zwykłe na rzecz biur tłumaczeń, spółek i klientów indywidualnych.